Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Dlaczego warto odbierać korespondencję?

Dlaczego warto odbierać korespondencję?

No właśnie, dlaczego? Odpowiedź na to pytanie daje nam kolejna decyzja Prezesa UODO, tym razem oparta na braku współpracy z organem nadzorczym.

Czego dotyczyło naruszenie?

Naruszenie dotyczyło nieustosunkowania się do złożonej na spółkę skargi i nieudzielenie odpowiedzi w sprawie. Spółka trzykrotnie nie podjęła korespondencji od Prezesa UODO w terminie.

Jaka została nałożona kara?

Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 18.192 zł.

Dlaczego została nałożona kara?

W ocenie Prezesa UODO, ukarana Spółka w niewystarczającym stopniu współpracowała z organem nadzorczym w celu wyjaśnienia okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych. Brak współpracy miał polegać na niepodejmowaniu adresowanej do Spółki korespondencji, a w konsekwencji opóźnieniu w przedstawieniu swojego stanowiska w sprawie.

Wnioski?

Każdy administrator jest zobowiązany do podejmowania korespondencji, co dotyczy również tej kierowanej na skrzynkę ePUAP.

Link do decyzji: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.16.2021 

1 komentarz do “Dlaczego warto odbierać korespondencję?”

  1. Pingback: Współpraca z Prezesem UODO - Zdrowe Dane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *