Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Rozmowa kontrolowana?

Rozmowa kontrolowana?

Czy przy pomocy monitoringu wizyjnego można rejestrować dźwięk? W przypadku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych – nie. Może natomiast sprowadzić karę… w tym przypadku 10 tysięcy złotych.

Czego dotyczyło naruszenie?

Naruszenie polegało na rejestrowaniu dźwięku bez podstawy prawnej.

Jaka została nałożona kara?

Prezes UODO nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

Dlaczego została nałożona kara?

Administrator prowadził monitoring umożliwiający nagrywanie i utrwalanie dźwięku. W ocenie Prezesa UODO administrator nie dysponował podstawą prawną, która by to umożliwiała. Brak jest bowiem przepisów, które umożliwiałyby rejestrację dźwięku przez administratora.  

Prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nagrywanie dźwięku miało według administratora na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w ośrodku. Obejmowało swoim zakresem również szczególne kategorie danych osobowych.  

Wymierzając karę Prezes UODO wziął pod uwagę takie elementy jak:

 • charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz rozmiaru poniesionej przez nich szkody:
  • administrator jest podmiotem zaufania publicznego,
  • administrator rejestrował dźwięk od listopada 2016 r. do grudnia 2021 r.,
  • naruszenie dotyczyło potencjalnie bardzo dużej liczby osób,
  • zakres danych osobowych obejmował również szczególne kategorie danych osobowych,
 • umyślny charakter naruszenia – przepisy nie umożliwiały rejestrowania dźwięku, o czym powinien wiedzieć administrator na etapie wskazywania przepisów stanowiących w jego ocenie podstawę przetwarzania danych.

Okolicznością łagodzącą był:

 • stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków.
Wnioski?
 • Zanim przystąpisz do przetwarzania danych zbadaj, czy dysponujesz podstawą do przetwarzania danych osobowych (art. 6 i 9 RODO).
 • Pamiętaj o prawidłowym oznaczeniu monitoringu i informacjach o tym jak jest prowadzony.

Link do decyzji: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.51.2021  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *