Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Monitoring wizyjny w zakładzie pracy

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy

Monitoring wizyjny napotykamy na każdym kroku. Czujne oko kamer bacznie śledzi nasze kroki nie tylko na ulicach, ale także w miejscu pracy. Jako pracodawca możesz prowadzić monitoring wizyjny. Z tego artykułu dowiesz się:

 • jaka jest podstawa prowadzenia monitoringu wizyjnego i przetwarzania w jego ramach danych osobowych;
 • co może obejmować monitoring wizyjny;
 • na co zwrócić uwagę decydując się na zamontowanie kamer w swojej firmie.

Podstawę prawną, która umożliwia Ci prowadzenie monitoringu wizyjnego znajdziemy w Kodeksie pracy. Zgodnie z nim, możesz wprowadzić monitoring w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia:

 • bezpieczeństwa pracowników;
 • ochrony mienia;
 • kontroli produkcji;
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby Cię narazić na szkodę.

Wystąpienie którejś ze wskazanych okoliczności lub ich mieszanki, stanowi Twój interes prawny. To właśnie Twój prawnie uzasadniony interes – jako pracodawcy i jako administratora danych – stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego. O jakie właściwie dane osobowe chodzi? Przede wszystkim wizerunek, bo przypomnijmy, że i on do katalogu danych osobowych należy.

Monitoring wizyjny może obejmować teren zakładu pracy. Kodeks pracy przewiduje jednak wyjątki. Należą do nich:

 • pomieszczenia udostępniane zakładowej organizacji związkowej;
 • pomieszczenia sanitarne;
 • szatnie;
 • stołówki;
 • palarnie.

W tych pomieszczeniach nie będziesz mógł co do zasady zamontować kamer. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy wprowadzenie monitoringu jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w poprzedniej części i nie naruszy przy tym godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Zadbanie o nie może polegać w szczególności na zastosowaniu technik, które uniemożliwią rozpoznanie osób, które przebywają w tych pomieszczeniach.

Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania przed jego wprowadzeniem zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli taka nie funkcjonuje w Twojej firmie, zgody przedstawicieli pracowników.

Przed wprowadzeniem monitoringu wizyjnego ustal zasady na jakich będzie funkcjonował. Powinny one zostać opisane w regulaminie pracy, a jeżeli takiego nie masz, w obwieszczeniu skierowanym do pracowników. Jesteś zobowiązany do przedstawienia tych informacji pracownikowi na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Pracownicy powinni zostać poinformowani o wprowadzeniu monitoringu nie później niż na dwa tygodnie przed jego uruchomieniem.

Pamiętaj, że zapis z kamer może zostać wykorzystany wyłącznie do celów, w jakich został zebrany. Nagrania możesz przechowywać nie dłużej niż przez trzy miesiące od dnia nagrania. Po tym czasie nagrania powinny zostać zniszczone, co w praktyce najczęściej odbywa się samoistnie przez nadpisanie starego zapisu nowym. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której nagranie jest wykorzystywane jako dowód na potrzeby postępowania.

Pamiętaj o oznaczeniu obszaru monitorowanego i realizacji obowiązku informacyjnego, czyli przekazaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego. Zadbaj też o odpowiednie zabezpieczenie dostępu i samego podglądu do nagrań. Zabezpiecz też nośniki, na których są one przechowywane. Konkretne środki ochrony danych dopasuj na podstawie analizy ryzyka, którą przeprowadzisz przed uruchomieniem kamer. Może się też zdarzyć, że ktoś poprosi Cię o udostępnienie nagrania, dlatego warto ustalić wcześniej zasady, na jakich będzie się to odbywać. Pozwoli Ci to sprawnie zareagować na taki wniosek i oszczędzić cenny czas potrzebny na załatwienie sprawy

Jeżeli natomiast przekażesz nadzór nad monitoringiem firmie zewnętrznej, udokumentuj z nią powierzenie przetwarzania danych osobowych. Możesz skorzystać w tym celu ze standardowych klauzul umownych lub ustalić zasady powierzenia w umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Monitoring wizyjny to nie jedyna forma monitoringu, z której możesz skorzystać jako pracodawca. Wśród innych opcji można wskazać choćby śledzenie lokalizacji GPS lub śledzenie poczty elektronicznej. Te tematy poruszę jednak w innych wpisach.

A jeżeli planujesz uruchomić w swojej firmie kamery lub już korzystasz z monitoringu wizyjnego, ale przeoczyłeś któreś ze wskazanych obowiązków, zachęcam do skontaktowania się ze mną. Chętnie wesprę Cię w uzupełnieniu brakujących postanowień regulaminu pracy i doradzę Ci, jak prawidłowo zorganizować rejestrowanie obrazu w Twojej firmie.

1 komentarz do “Monitoring wizyjny w zakładzie pracy”

 1. Pingback: Monitoring w placówce medycznej - Zdrowe Dane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *