Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Plan kontroli UODO na rok 2024

Plan kontroli UODO na rok 2024

Co roku Prezes UODO ogłasza plan kontroli sektorowych. Co przewidział na ten rok? Opublikowany plan przewiduje kontrolę podmiotów przetwarzających dane w następującym zakresie:

  • Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym – przetwarzanie danych osobowych SIS/VIS na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1355), aktów wykonawczych oraz przepisów Unii Europejskiej.
  • Podmioty, które przetwarzają dane osobowe przy użyciu aplikacji internetowych (webowych) – sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem aplikacji– kontynuacja kontroli z 2023 r.
  • Prawidłowość spełniania obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. str. 1, ze zm.) – podmioty prywatne.

Nawet jeżeli UODO nie obejmie Ciebie bezpośrednią kontrolą w ramach planu kontroli sektorowych, warto abyś zwrócił uwagę na badany zakres. Bardzo szeroką kategorią jest z pewnością realizacja obowiązku informacyjnego przez podmioty prywatne.

Wskazanie tego obszaru w planie kontroli to świetna okazja, aby sprawdzić jak to wygląda w Twojej praktyce. Czy przekazujesz informacje o przetwarzaniu danych osobowych? Czy informacja zawiera wszystkie wymagane elementy? Czy jest aktualna? To kilka z pytań, które powinieneś sobie zadać.

Podobnie w przypadku, gdy przetwarzasz dane osobowe z wykorzystaniem aplikacji internetowych. Sposób zabezpieczenia i udostępniania danych, który jest objęty kontrolą to temat, który powinien być monitorowany w sposób ciągły. Jeżeli jednak tak nie jest, to teraz szczególnie warto do niego wrócić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *