Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Meta zawiesiła trenowanie sztucznej inteligencji

Meta zawiesiła trenowanie sztucznej inteligencji

Chorągiewka kończąca bieg. Meta zawiesiła trenowanie sztucznej inteligencji.

Prawdopodobnie dotarła do Ciebie informacja, że Meta zamierzała wykorzystać dane osobowe użytkowników swoich serwisów, takich jak Facebook, Instagram czy WhatsApp, do trenowania sztucznej inteligencji. Jeżeli korzystasz z tych aplikacji, zmiana dotyczyłaby również Ciebie. Dlaczego dotyczyła?

Trenowanie EI zawieszone

Użyłem czasu przeszłego ze względu na to, że m.in. w wyniku działania NOYB Meta zawiesiła ten projekt wobec użytkowników z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. NOYB zgłosiła skargę do 11 organów nadzorczych, w tym do polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rozmowy z Meta podjął właściwy dla jej działań organ irlandzki, Data Protection Comission, a w ich wyniku planowana data rozpoczęcia trenowania AI na danych osobowych użytkowników – 26 czerwca 2024 – nie zapoczątkowała zamierzonych przez spółkę działań.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu

Ze względu na innowacyjność rozwiązania jakim jest sztuczna inteligencja trudno jest zagwarantować przejrzystość przetwarzania danych osobowych. Istotnym czynnikiem ryzyka są nieprawidłowości w wykorzystaniu danych, a także możliwość zachowania kontroli nad nimi przez osobę, której one dotyczą.

Meta postanowiła więc dać użytkownikom możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W uproszczeniu, prawo to przysługuje każdej osobie, której danych dotyczy przetwarzanie. Jednak i tutaj Meta wyszła przed szereg wymagając uzasadnienia sprzeciwu, które nie jest konieczne do realizacji tego prawa. Co więcej, nie ma pewności co do tego, na ile sprzeciw był skuteczny, ponieważ po uzupełnieniu udostępnionego formularza nie pojawiał się konkretny komunikat o jego uznaniu. A to nie jedyny problem ze zgodnością trenowania AI z RODO.

Czy to oznacza dla trenowania AI przez Meta?

Nie i najprawdopodobniej spółka podejmie kolejne próby. Na chwilę obecną jednak obowiązuje ją zawieszenie. O dalszych postępach w sprawie będzie nas informował irlandzki organ nadzorczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *