Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest Jarosław Peplinski prowadzący działalność pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Peplinski. Możesz skontaktować się z Administratorem mailowo: [email protected].

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane?


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  1. umożliwienia Ci niezakłóconych odwiedzin na tej stronie – podstawą jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony; administrator korzysta jedynie z niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony plików cookies,
  2. nawiązania kontaktu – podstawą są działania podejmowane na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. przesyłania informacji w formie newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji wycofując zgodę korzystając z linku na dole wiadomości e-mail.

Komu przekazywane są Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych lub podmiotom, którym Administrator jest zobowiązany dane osobowe udostępnić (w ramach obowiązującego prawa).

Czy Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego?
Nie, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.
Czy Twoje dane są profilowane?
Nie, Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

Przysługuje Ci prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania. Mogą być one przedłużone o okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa, szczególnie w przypadku terminów przedawnienia roszczeń lub obowiązków prawnych, jak np. przechowywanie dokumentacji.